Авторизация

Jun Sung Ahn - Let's not fall in love BIG BANG. Violin cover


Jun Sung Ahn - Let's not fall in love (BIG BANG). Violin cover

Время проигрывания: 03:33

Дата добавления: 2016-12-13

Загрузок: 570

Средний балл: 0    

Скачать Другие песни исполнителя
Текст песни:

Ури саранхачжи мараё ачжигын чжаль морычжанаё
Сащиль чогымын турёун гоя кыдэ мианхэё
Ури яксокачжи мараё нэирын тто морычжанаё
Хачжимани маль манын чжинщимия кыдэ човахэё

Амукотто мучжи мараё
Тэтапаль су опсоё
Чжигым ипокэ тури хэнбокандэ вэ

Наль качжирё хачжи мараё
Кычжо итэро чогымман иссоё
Кальсурок то маым апачжиге вэ

Чжачжын маннам твиэн ибёль
Гесок панбоктвэнын щирён
Тонын ыймирыль чачжыль су опсо орисогын мирён
Саранэ тарыль ссын mistake
Ныккинын камчжонын та писытэ
Хачжиман и сунган манкымын I want you to stay

Ури саранхачжи мараё ачжигын чжаль морычжанаё
Сащиль чогымын турёун гоя кыдэ мианхэё
Ури яксокачжи мараё нэирын тто морычжанаё
Хачжимани маль манын чжинщимия кыдэ човахэё

Нарыль бомё учжи мараё
Чжонтыльмён сыльпочжё-ё
Еппын кы мисога нунмури твэлькка бва

Сараниран ту гульчжа согэ
Уриль катурёго хачжи мараё
Чэучжи моталь ёкщиминикка

Чоымэн соллэмыль ангопанын гоминыль анго
Ккытэн соро ыйриронама чжинэ щихэнчако
Нан харухаруга буранэ ни кы сунсухами путандвэ
Хачжиман оныль бамманкымын I want you to stay

Нэгэ ному манын голь парачжима
Надо кытэль илько щипчжин ана
Кипичжиги чжонэ санчо ипги чжонэ
Наль мичжи мараё

Нон хансан кырэ
Игичжогин сэкки

Ури саранхачжи мараё ачжигын чжаль морычжанаё
Сащиль чогымын турёун гоя кыдэ мианхэё
Ури яксокачжи мараё нэирын тто морычжанаё
Хачжимани маль манын чжинщимия кыдэ човахэё

Видео LOU RAWLS - LET 'S FALL IN LOVE ALL OVER AGAIN
Поделиться: 
Комментарии (0)
Добавить комментарийКаптча:
/.jpg